გლობალური გამოწვევები

„სატრანზიტო მარშრუტით დაინტერესებულნი არიან რუსეთი, აფხაზეთი, სომხეთი და საქართველო. აუცილებელია იდეის განხილვა ჯერ ექსპერტების დონეზე, შემდეგ კი მთავრობის დონეზე