ჩვენ შესახებ

"ქართულ-აფხაზური კონტექსტი" ანალიტიკური პლატფორმაა, რომელიც არსებული კონფლიქტის გარშემო პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებზე დისკუსიას უწყობს ხელს.

Go Group Media-ს მხარდაჭერით, "ქართულ-აფხაზური კონტექსტი" ქმნის და აგროვებს ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ტიპის მასალას, მათ შორის სტატიებს, ვიდეოებს, აკადემიურ კვლევებსა და სხვა სახის წერილობით და მულტიმედიურ კონტენტს.

მასალაში გამოთქმული მოსაზრებები და გამოყენებული ტერმინოლოგია სრულად ეკუთვნით ავტორებს და არ გამოხატავს პლატფორმის ოფიციალურ პოზიციას.