ჰუმანიტარული საკითხები

ბევრი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზიც არსებობს, რომელიც ხელს უშლის აფხაზეთის წარმატებულ განვითარებას, მაგრამ პირველ რიგში, ეს არის დაურეგულირებელი კონფლიქტი.
„სატრანზიტო მარშრუტით დაინტერესებულნი არიან რუსეთი, აფხაზეთი, სომხეთი და საქართველო. აუცილებელია იდეის განხილვა ჯერ ექსპერტების დონეზე, შემდეგ კი მთავრობის დონეზე
საერთაშორისო პროექტების შესახებ, რომლებიც შეიძლება საინტერესო იყოს აფხაზეთისთვის, ასევე, იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხერხდეს პოლიტიკური პოზიციების დათმობის გარეშე გარე სამყაროსთან კონტაქტისთვის გზების განბლოკვა.
12