წარსულის გააზრება

არდა ინალ-იფა ბელგრადში გამართული კონფერენციის მონაწილეთა ინიციატივებსა და ქართულ-აფხაზური არაფორმალური დიალოგის მონაწილეთა წინადადებების შესახებ
იმ გარემოებებების შესახებ, რომელმაც გავლენა მოახდინა ქართულ და აფხაზური თემების ურთიერთობაზე მე-19 საუკუნიდან დაწყებული, განსაკუთრებით მეოცე საუკუნეში, საბჭოთა პერიოდში