გლობალური გამოწვევები

„რუსეთის როლის ზრდა სამხრეთ კავკასიაში და დასავლეთის გავლენის შემცირება პროდასავლური საქართველოსთვის განსაკუთრებით საშიში პროცესია.