რა გავლენას მოახდენს უკრაინის ომი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე?

სტატიაში განხილულია ფართომასშტაბიანი სამხედრო კონფლიქტის გავლენა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.

ბადრი ბელქანია

16.12.2022

რატომ გააქტიურდა აფხაზური მხარე სოციალურ ქსელებში?

რატომ გააქტიურდა აფხაზური მხარე სოციალურ ქსელებში - სტატია ხსნის ტენდენციებს, რომლებიც უკრაინის ომის შემდეგ ონლაინ-სივრცეში შეინიშნება.

ბადრი ბელქანია

16.11.2022

როგორ გავიგოთ ლუკაშენკოს ვიზიტი აფხაზეთში?

რას ნიშნავს ლუკაშენკოს ვიზიტი ოკუპირებულ აფხაზეთში - სტატიაში განხილულია ბელარუსის პრეზიდენტის ვიზიტის მნიშვნელობა და მოსალოდნელი შედეგები.

ბადრი ბელქანია

16.11.2022

ქართული იდენტობის დისკურსები აფხაზეთის საკითხის გაშუქების ფონზე

ქართული იდენტობის დისკურსები აფხაზეთის თემაზე: იმპერიები, მიგრაცია და ნაციონალური პრესა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან.

ბადრი ოკუჯავა

25.10.2022

ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო პოლიტიკის მიმოხილვა - ომიდან დღემდე

სტატიაში გაანალიზებულია ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო პოლიტიკის მთავარი გამოწვევები ომიდან დღემდე.

მარი მჭედლიშვილი

25.10.2022

უსაფრთხოება