რეგიონის განვითარება

სიტუაცია რთულია - თუ აფხაზეთს არ აქვს ვალი რუსეთის მიმართ, მაშინ არც რუსეთს მართებს რაიმე აფხაზეთისთვის
„რუსეთის როლის ზრდა სამხრეთ კავკასიაში და დასავლეთის გავლენის შემცირება პროდასავლური საქართველოსთვის განსაკუთრებით საშიში პროცესია.