ბევრი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზიც არსებობს, რომელიც ხელს უშლის აფხაზეთის წარმატებულ განვითარებას, მაგრამ პირველ რიგში, ეს არის დაურეგულირებელი კონფლიქტი.