იმ გარემოებებების შესახებ, რომელმაც გავლენა მოახდინა ქართულ და აფხაზური თემების ურთიერთობაზე მე-19 საუკუნიდან დაწყებული, განსაკუთრებით მეოცე საუკუნეში, საბჭოთა პერიოდში