“ფერადი რევოლუციები” აფხაზეთში - იურისტი საიდ გეზერდავა ხსნის, თუ რატომ წამოწიეს ეს საკითხი აფხაზმა პოლიტიკოსებმა.