რუსეთი ისეთ შიდააფხაზურ საკითხებში შევიდა, რომლებზეც მანამდე თავს იკავებდა | გიორგი შაიშმელაშვილი

ინტერვიუ უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების მკვლევართან გიორგი შაიშმელაშვილთან, სადაც ის ქართულ-აფხაზური მიმართულების აქტუალურ საკითხებზე საუბრობს.