რატომ (არ) სჭირდება აფხაზეთის პოლიტიკურ ელიტას საკავშირო სახელმწიფოში გაწევრიანება? აფხაზი პუბლიცისტის თენგიზ ჯოპუას აზრი.