უსაფრთხოება

„რუსეთის როლის ზრდა სამხრეთ კავკასიაში და დასავლეთის გავლენის შემცირება პროდასავლური საქართველოსთვის განსაკუთრებით საშიში პროცესია.
„სატრანზიტო მარშრუტით დაინტერესებულნი არიან რუსეთი, აფხაზეთი, სომხეთი და საქართველო. აუცილებელია იდეის განხილვა ჯერ ექსპერტების დონეზე, შემდეგ კი მთავრობის დონეზე