კრიზისი საქართველოში – როგორ იმოქმედებს ეს აფხაზეთზე? ასტამურ ტანია და ინალ ხაშიგი.

როგორ იმოქმედებს ქართული კრიზისი აფხაზეთზე? დისკუსია ასტამურ ტანიასა და ინალ ხაშიგს შორის.